System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO ma zapewnić wypełnienie ściśle określonych wymagań klientów, a jednocześnie stymulować do konsekwentnej i stałej poprawy jakości wytwarzanych wyrobów. Spełnienie założeń nakreślanych przez systemy staje się więc potwierdzeniem wysokiej jakości działalności biznesowej.
Systemy zarządzania jakością obejmują szeroki zakres działań związanych z funkcjonowaniem organizacji oraz obsługą klienta. Można więc uznać, że jest to układ skoordynowanych działań, których celem jest zapewnienie najwyższej poziomu działania samej struktury firmy, jak i wszelkich działań związanych z jej aktywnością: produkcją, promocją, obsługą czy przetwarzaniem danych. Cały proces sprowadza się do takiego zarządzania, by nie tylko wprowadzić założenia określane poprzez normy, ale i wyszukać (a w kolejnym etapie wyeliminować) potencjalne wady.

Jak otrzymać certyfikat ISO?

Podstawowe normy to:

  • ISO 9000:2005 – Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia
  • ISO 9001:2008 – Systemy zarządzania jakością. Wymagania
  • ISO 9004:2009 – Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji.

Procedura wypełnienia standardów zarządzania to projekt rozłożony nawet na kilka lat. Wiąże się często z pełnym przekształceniem modelu organizacyjnego. Wdrożenie systemu poprzedzone jest analizą aktualnego stanu zarządzania wraz z sugestiami, co można zmienić. Obejmuje to m.in. dostosowanie zasad do księgi jakości (osiągnięcie poziomu nakreślonego we wzorcach ISO)

Wypełnienie założeń umożliwia wybór jednostki certyfikującej. Warto w tym przypadku postawić na jakość. ISO, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, to placówka ONZ istniejąca od lat 50. Skupia dziś ponad 160 członków. Przedstawicieli krajowych komitetów normalizacyjnych. W przypadku naszego kraju jest to Polski Komitet Normalizacyjny. ISO jako stowarzyszenie kładzie szczególny nacisk na jakość certyfikacji. Warto więc zadbać o to, by wybrana jednostka charakteryzowała się zarówno odpowiednią pozycją, jak i renomą.

Gdzie zgłosić się, by sprawdzić standardy?

Rozwiązaniem bywa audyt wewnętrzny, który przeprowadza wyspecjalizowana firma konsultingowa. Specjaliści doradzają zastosowanie konkretnych rozwiązań do wdrożenia. Audyt przeprowadzany u klienta umożliwia szybkie wykrycie potencjalnych błędów, które mogą być wyeliminowane już na etapie sprawdzianu stanu organizacji.
Dopiero po zastosowaniu poprawek następuje podstawowy audyt, który umożliwia uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO. Co szczególnie ważne, dokumentacja przyznawana jest na trzy lata. Ma to służyć regularnej weryfikacji skuteczności poszczególnych rozwiązań. Warunkiem do przedłużenia ważności certyfikatu jest wtedy kolejny audyt o charakterze recertyfikacyjnym.