Eventy firmowe „Safety Day” nie muszą ziać nudą! – Od symulatora dachowania po symulację pożaru człowieka

Dzień Bezpieczeństwa (ang. Safety Day) to wydarzenie, którego celem jest poparcie wiedzy teoretycznej z zakresu BHP, PPOŻ, pierwszej pomocy, praktycznymi ćwiczeniami. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy zostają zapoznani z zagrożeniami jakie mogą powstać w miejscu pracy oraz z metodami ich zapobiegania i usuwania. Zastosowanie pozyskanej wiedzy teoretycznej w warunkach porównywalnych do prawdziwych zagrożeń możliwe jest dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu oraz doświadczeniu prowadzących.Jesteś zainteresowany organizacją Dnia Bezpieczeństwa dla swoich pracowników? Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o stosowanych przez nas metodach oraz o naszej bazie sprzętowej? Masz jakieś inne pytania? Skontaktuj się z nami.

Podczas realizacji ww. wydarzenia przeprowadzanych jest wiele ćwiczeń, między innymi: samodzielne gaszenie ognia, dzięki czemu każdy z uczestników może bezpośrednio doświadczyć zagrożenia i sprawdzić swoje umiejętności i reakcje podczas niebezpieczeństwa; poruszanie się w strefie zadymionej, dzięki zastosowaniu namiotu dymowego; udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej na przykładzie profesjonalnego fantoma z możliwością obserwacji resuscytacji krążeniowo-oddechowej w czasie rzeczywistym na ekranie komputera, itp.

Wszystkie ćwiczenia odbywają się pod okiem doświadczonych trenerów General Protection and Safety, a czas trwania zajęć i ich program ustalany jest indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

W ramach Dnia Bezpieczeństwa umożliwiamy wiele usług, które opierają się na wiedzy teoretycznej (nauce) popartej wiedzą praktyczną (symulacji):

 • Nauka udzielania pierwszej pomocy;
 • Nauka bezpiecznych zachowań czy reakcji w stanach zagrożenia pożarowego (np. wybuch puszki z aerozolem, wykipienie oleju);
 • Nauka zasad postępowania w razie wypadku drogowego;
 • Nauka ewakuacji z budynku (dla osób wyznaczonych do tego);
 • Nauka zasad współpracy ze służbami ratowniczymi;
 • Symulacja pożarowa: gaszenie pożarów przy pomocy gaśnic i hydrantów;
 • Symulacja poruszania się w zadymionym korytarzu: namiot dymny;
 • Symulacja pożaru samochodu;
 • Symulacja dachowania z wykorzystaniem symulatora dachowania skonstruowanego z wykorzystaniem samochodu SMART FOR TWO;
 • Symulacja upojenia alkoholowego- slalom/tor przeszkód z wykorzystaniem alkogogli;
 • Symulacja pożaru człowieka w formie pokazu.

Wydarzenie to na pewno będzie interesującym punktem w kalendarzu każdej firmy. Zapraszamy do kontaktu.

 

Szkolenie BHP Warszawa - pełna oferta