Szkolenia wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP – czym jest?

Przepisy BHP nakładają na pracodawcę obowiązek edukowania pracowników w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Każdy pracownik, jeszcze przed rozpoczęciem pracy na stanowisku, jest zobowiązany do przejścia instruktażu, jakim jest szkolenie wstępne BHP. W Warszawie ich organizacją zajmuje się wiele podmiotów. Chcąc wybrać doświadczonego instruktora z szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną, warto zdecydować się na usługi naszej firmy.

Przebieg szkolenia wstępnego BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy)

Dzięki wstępnemu szkoleniu BHP pracownik zyskuje wiedzę i umiejętności, jakie są mu niezbędne do wykonywania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny.

Zazwyczaj wstępne szkolenie BHP jest podzielone na dwie części – ogólną i stanowiskową. Ta pierwsza część dostarcza pracownikom wiedzy z zakresu BHP, którego zasady są określone w Kodeksie Pracy, układzie zbiorowym, regulaminie pracy i innych zasadach obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. Do tego dochodzą również zagadnienia z zakresu ochorny przeciwpożarowej oraz zasady postępowania w razie wypadku (pierwsza pomoc).

Z kolei instruktaż stanowiskowy odnosi się do pracy wykonywanej na konkretnym stanowisku, związanym z nią ryzykiem zawodowym oraz środkami ochrony przed zagrożeniami. W ramach instruktażu stanowiskowego pracownik odbywa rozmowę z przełożonym, poznaje w praktyce sposób bezpiecznego wykonywania czynności na stanowisku, a następnie ćwiczy je pod okiem instruktora. Instruktaż stanowiskowy powinien zakończyć się sprawdzeniem pozyskanej wiedzy i umiejętności. Odbycie szkolenia powinno zostać zapisane w aktach pracownika. Kompleksowe wstępne szkolenia w Warszawie są od lat organizowane przez naszą firmę – wystarczy się skontaktować.