Karta szkolenia wstępnego BHP

Skontaktuj się z namiZobacz referencje

Karta szkolenia wstępnego BHP – co warto o niej wiedzieć?

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zadbanie o bezpieczeństwo swoich pracowników. Przeprowadzenie szkolenia BHP pozwala zapoznać zatrudnionych z podstawowymi zasadami, których stosowanie chroni przed wypadkiem w miejscu pracy.

Rodzaje szkoleń BHP

Aby zminimalizować ilość wypadków w pracy, pracodawca musi dopilnować, aby jego podwładni wzięli udział w szkoleniach BHP. Wyróżnia się:

szkolenie wstępne (ramowy program zawiera instruktaż ogólny i stanowiskowy), które odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy;
szkolenie okresowe, którego celem jest aktualizacja i utrwalenie wiedzy z zakresu BHP.

Szkolenie wstępne powinien przejść każdy pracownik. Jeżeli chodzi o szkolenia okresowe, to częstotliwość ich przeprowadzania zależy od zajmowanego stanowiska. Przykładowo pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni przechodzić szkolenie okresowe co 3 lata, a niektórzy, np. pracujący na wysokościach, częściej – co roku.

Karta szkolenia wstępnego – najważniejsze informacje

Co to jest karta szkolenia wstępnego? To dokument, który potwierdza, że pracownik odbył szkolenie wstępne BHP. W interesie pracodawcy pozostaje, aby dokument został prawidłowo wypełniony, bo w razie kontroli inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy zwrócą uwagę, czy w aktach osobowych pracownika znajduje się taki dokument.

Najczęstsze pytania dotyczące karty szkolenia wstępnego to:

Gdzie powinna być przechowywana karta szkolenia wstępnego BHP?

Wypełniona karta szkolenia wstępnego BHP powinna znaleźć się w części B akt osobowych pracownika.

Karta szkolenia wstępnego BHP – ile jest ważna?

Karta szkolenia wstępnego BHP jest ważna przez 6 miesięcy w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz 12 miesięcy w przypadku pozostałych pracowników.

Kto podpisuje kartę szkolenia wstępnego BHP?

Karta szkolenia wstępnego BHP powinna zostać podpisana przez osobę przeprowadzającą instruktaż, osobę, które udzielono instruktażu oraz kierownika komórki organizacyjnej lub samego pracodawcę.

Karta szkolenia wstępnego BHP – od kiedy obowiązuje?

Karta szkolenia wstępnego BHP obowiązuje od 1 lipca 2005 r. – została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy karta szkolenia wstępnego BHP jest wymagana przy zatrudnieniu zleceniobiorców?

W niektórych przypadkach pracodawca powinien zapewnić szkolenie BHP osobie wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia (art. 3041 Kodeksu pracy). Wówczas dla celów dowodowych warto wypełnić kartę szkolenia BHP potwierdzającą realizację takiego szkolenia.

Kto może prowadzić szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Pierwsze szkolenie przeprowadza pracownik służby BHP, a drugie osoba kierująca pracownikami (kierownik) lub sam pracodawca.

Jak prawidłowo wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP?

Wypełnienie karty nie jest trudne – wystarczy wypełnić poszczególne pola według wzoru. Przy wypełnianiu można też posiłkować się inną, wypełnioną już kartą, co rozwieje wszelkie wątpliwości.

Wzór karty szkolenia wstępnego BHP został zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla wygody pracodawców karta szkolenia wstępnego do wypełnienia została umieszczona także na naszej stronie w formie pliku PDF.

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – wzór

GPS BHP - Kontakt:

Telefon

(22) 29 24 998
784 042 842

Email

biuro@gpsbhp.pl

Adres centrali:

ul. Borowskiego 2 pok. 303A
03-475 Warszawa

Zobacz wszystkie oddziały GPS BHP

Nasze oddziały:

Centrala Warszawa

ul. Borowskiego 2 pok. 303A
03-475 Warszawa
tel.: (22) 29 24 998
kom.: 784 042 842

Oddział Legionowo

ul. Leśna 49
05-119 Łajski
kom.: 792 065 998

Oddział Opole

Sarnowice 36
48-385 Otmuchów
kom.: 609 646 297

Oddział Gorzów Wlkp.

ul. Sosnkowskiego 48N/8
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: (95) 766 50 23
kom.: 506 377 519

Oddział Wrocław

Iwiny ul. Św. Rity 107A
(wjazd od ul. Buforowej)
52-116 Wrocław
kom.: 609 646 297

Oddział Łódź

ul. Piotrkowska 286/35
93-034 Łódź
kom.: 784 042 842