Szkolenia BHP Warszawa

Zapewnij swoim pracownikom pełen poziom bezpieczeństwa

Szkolenia bhp Warszawa

Szkolenie u klienta? A może szkolenie online? Wybierz wygodną dla siebie formę szkolenia BHP. General Protection and Safety z siedzibą w Warszawie oferuje pełen wachlarz szkoleń BHP w Warszawie, a naszą misją jest realizacja programu w sposób przystępny, interesujący i efektywny. Szkolenia prowadzimy w języku polskim i angielskim.

Oferujemy następujące szkolenia BHP:

Szkolenie wstępne BHP

w formie instruktażu dla nowo przyjętych pracowników.

Szkolenie okresowe BHP

realizowane dla wszystkich grup pracowniczych:

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (instruktaż)
 • dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami (seminarium/e-learning)
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych (seminarium/e-learning)
 • dla pracowników inżynieryjno-technicznych (seminarium/e-learning).

Wszystkie powyższe szkolenia bhp możemy wykonać zarówno w siedzibie pracodawcy, jak i w salach szkoleniowych General Protection and Safety. Prowadzimy zarówno szkolenia stacjonarne, jak i internetowe (e-learning).

Sprawdź też ofertę naszych szkoleń PPOŻ.

Szkolenia BHP Warszawa – podstawowe informacje

Obowiązkiem pracodawców jest prawidłowo przeszkolić nowo zatrudnionego pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. O takiej konieczności mówi m.in. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w sprawie ogólnych przepisów BHP. Mogą zrobić to samodzielnie, ale niezbędne jest zdobycie odpowiedniego uprawnienia. Celem kursu jest m.in. przeciwdziałanie wypadkom przy obowiązkach zawodowych. Szkolenia w dziedzinie BHP podzielone zostały na dwie grupy: wstępne oraz okresowe. Zgodnie z kodeksem, muszą one być wykonywane wyłącznie w czasie wykonywania zlecenia i na koszt pracodawcy.

Brak szkolenia BHP Warszawa – konsekwencje

Przełożonemu, który dopuści do pracy osobę bez odpowiedniego przygotowania, grożą dotkliwe kary finansowe. Mogą one sięgać nawet 30 tys. złotych. Ponadto, gdy brak kursu jest bezpośrednią przyczyną wypadku, możliwe jest pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności karnej.

Wstępne szkolenia BHP Warszawa – najważniejsze informacje

Lekcje muszą ukończyć wszyscy zatrudnieni, bez względu na rodzaj pracy, jaką wykonują. Taki sam obowiązek mają osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy tymczasowi, zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej profesji, czy praktykanci. Ukończenie kursu potwierdza zatwierdzona karta szkolenia wstępnego, której wzór znajdą Państwo na naszej stronie.
Podstawowym celem szkoleń wstępnych jest dostarczenie dostatecznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach.

Na czym polega wstępne szkolenie BHP?

 • Instruktaż ogólny – zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy i tymi, które obowiązującą w danym zakładzie. Na tym szczeblu pracownicy zgłębiają wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy.
 • Instruktaż stanowiskowy – dostarcza wiedzę z zakresu czynników środowiska zawodowego, występujących na ich stanowiskach. Pracownicy zaznajamiają się z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki.

Szkolenia okresowe BHP – terminy, czas trwania i ważność

Szkolenie wstępne przeprowadza się dla nowo zatrudnionych pracowników, zanim dopuści się ich do obowiązków. Jest ważne przez okres 1 roku i powinno trwać przynajmniej:

 • Instruktaż ogólny – 3 godziny lekcyjne,
 • Instruktaż stanowiskowy: dla pracowników administracyjno-biurowych – 3 godziny lekcyjne, dla pozostałych – 8.

Każda godzina lekcyjna powinna trwać 45 min.

Zwolnienia z kursu BHP

 • Kiedy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego zleceniodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę.
 • Kiedy pracownik zostaje zatrudniony na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie. Do pracodawcy należy decyzja, czy wykonanie kursu BHP jest konieczne.

Opis szkolenia okresowego BHP

Okresowe szkolenie BHP pracowników przeprowadzane jest w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w tej dziedzinie. Powinno umożliwić zapoznanie się uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Musi odbywać się w czasie wykonywania zobowiązań zawodowych.

Szkolenie okresowe BHP – ważność

Dla kogo Okres ważności Czas trwania
Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami 5 lat min. 16 godzin lekcyjnych
Pracownicy inżynieryjno-techniczni 5 lat min. 16 godzin lekcyjnych
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 3 lata (lub raz na rok, przy pracy szczególnie niebezpiecznej) min. 8 godzin lekcyjnych.
Pracownicy służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby 5 lat min. 32 godziny lekcyjne
Inni pracownicy biurowi 6 lat min. 8 godziny lekcyjne

Kto podlega zwolnieniom – czyli szkolenia BHP, a przerwy w zatrudnieniu

 • Osoby, które mają aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP u innego zatrudniającego, w wymaganym okresie.
 • Pracownik, który odbył szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany na nowym stanowisku.
 • Podobnie jak w przypadku badania wstępnego, przy zatrudnieniu na umowę o dzieło i zleceniu do pracodawcy należy decyzja, czy przeprowadzenie kursu jest konieczne.

Kursy BHP Warszawa – rodzaje

Wszystkie powyższe kursy BHP możemy wykonać zarówno w siedzibie firmy, jak i w salach szkoleniowych General Protection and Safety. Prowadzimy szkolenia stacjonarne, seminaria, instruktaże, a także e-learningi.

Pewne zadowolenie ze współpracy

Zaufały nam takie korporacje jak Orange, Groupon, czy Decathlon.  Aby sprawdzić, jak wygląda szkolenie i czy nasze słowa nie są bezpodstawne, zapraszamy do zapoznania się z referencjami naszych klientów.

Szkolenie BHP Warszawa - pełna oferta