Szkolenia okresowe BHP

Szkolenie okresowe BHP – czym jest?

Pracodawca jest zobowiązany do organizacji szkoleń BHP dla swoich pracowników. Przy czym ich charakter zależy od stanowiska i miejsca pracy. Szkolenia okresowe BHP odbywają się już w trakcie zatrudnienia. W Warszawie organizacją tego rodzaju szkoleń zajmuje się nasza firma.
Pomiędzy szkoleniem wstępnym BHP a szkoleniem okresowym BHP występują dość istotne różnice. Podczas gdy pierwsze z nich jest obowiązkowe, to ze szkolenia okresowego BHP można być zwolnionym. Wystarczy, że dany pracownik odbył taki kurs na podobnym stanowisku lub u poprzedniego pracodawcy i posiada w tym zakresie stosowne zaświadczenie.

pexels-photo-756883

Celem szkolenia okresowego jest przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy na temat BHP lub przedstawienie nowych rozwiązań w dziedzinie organizacji lub techniki pracy. Formy szkolenia okresowego są różne – może być to kurs, seminarium czy instruktaż stanowiskowy, a wyboru odpowiedniej z nich należy dokonać, kierując się przepisami. To, jak często należy powtarzać szkolenie okresowe BHP i ile ma on trwać, zależy od charakteru pracy i warunków w miejscu jej wykonywania. Przeprowadzanie szkoleń stanowi specjalność naszej firmy – zapraszamy na okresowe szkolenia BHP w Warszawie lub na szkolenia online.

 

Rodzaje szkoleń okresowych BHP

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w ciągu dwunastu miesięcy od dnia zatrudnienia w każdym z wymienionych poniżej przypadków, z wyjątkiem pracodawców i kierowników, którzy szkolenie okresowe muszą zdać w okresie sześciu miesięcy od dnia zatrudnienia. W zależności od stanowiska pracy szkolenia okresowe przybierają różną formę. Wśród nich wyróżnia się:

  • Szkolenie okresowe BHP dla osób zatrudnionych na stanowisku robotniczym, które zawsze odbywa się w formie instruktażu stanowiskowego. Jeśli na danym stanowisku występuje duże zagrożenie, wówczas pracownik musi przejść szkolenie okresowe co najmniej raz w roku. W innym przypadku, gdy nie dochodzi do takiego zagrożenia, instruktaż powinien być powtarzany co najmniej raz na trzy lata.
  • Szkolenie dla kadry administracyjno-biurowej powinno mieć miejsce raz na sześć lat i może mieć formę kursu (również online) lub seminarium.
  • Szkolenie dla pracowników służby BHP lub osób pełniących służbę BHP, które musi odbyć się co najmniej raz na pięć lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, czyli kursu online.
  • Szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych, technologów, projektantów, konstruktorów maszyn i urządzeń odbywa się raz na pięć lat w formie seminarium lub kursu, również w trybie online.
  • Szkolenie dla pracodawców, kierowników, brygadzistów i pozostałej kadry zarządzającej musi zostać przeprowadzone raz na pięć lat, przy czym może mieć formę seminarium, kursu stacjonarnego lub online.

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Wszystkie formy okresowych szkoleń – stacjonarnie, w Warszawie, a także online – przeprowadza nasza firma.