Szkolenie okresowe BHP – czym jest?

Pracodawca jest zobowiązany do organizacji szkoleń BHP dla swoich pracowników. Przy czym ich charakter zależy od stanowiska i miejsca pracy. Szkolenia okresowe BHP odbywają się już w trakcie zatrudnienia. W Warszawie organizacją tego rodzaju szkoleń zajmuje się nasza firma.
Pomiędzy szkoleniem wstępnym BHP a szkoleniem okresowym BHP występują dość istotne różnice. Podczas gdy pierwsze z nich jest obowiązkowe, to ze szkolenia okresowego BHP można być zwolnionym. Wystarczy, że dany pracownik odbył taki kurs na podobnym stanowisku lub u poprzedniego pracodawcy i posiada w tym zakresie stosowne zaświadczenie.

Celem szkolenia okresowego jest przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy na temat BHP lub przedstawienie nowych rozwiązań w dziedzinie organizacji lub techniki pracy. Formy szkolenia okresowego są różne – może być to kurs, seminarium czy instruktaż stanowiskowy, a wyboru odpowiedniej z nich należy dokonać, kierując się przepisami. To, jak często należy powtarzać szkolenie okresowe BHP i ile ma on trwać, zależy od charakteru pracy i warunków w miejscu jej wykonywania. Przeprowadzanie szkoleń stanowi specjalność naszej firmy – zapraszamy na okresowe szkolenia BHP w Warszawie lub na szkolenia online.

Rodzaje szkoleń okresowych BHP

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w ciągu dwunastu miesięcy od dnia zatrudnienia w każdym z wymienionych poniżej przypadków, z wyjątkiem pracodawców i kierowników, którzy szkolenie okresowe muszą zdać w okresie sześciu miesięcy od dnia zatrudnienia. W zależności od stanowiska pracy szkolenia okresowe przybierają różną formę. Wśród nich wyróżnia się:

  • Szkolenie okresowe BHP dla osób zatrudnionych na stanowisku robotniczym, które zawsze odbywa się w formie instruktażu stanowiskowego. Jeśli na danym stanowisku występuje duże zagrożenie, wówczas pracownik musi przejść szkolenie okresowe co najmniej raz w roku. W innym przypadku, gdy nie dochodzi do takiego zagrożenia, instruktaż powinien być powtarzany co najmniej raz na trzy lata.
  • Szkolenie dla kadry administracyjno-biurowej powinno mieć miejsce raz na sześć lat i może mieć formę kursu (również online) lub seminarium.
  • Szkolenie dla pracowników służby BHP lub osób pełniących służbę BHP, które musi odbyć się co najmniej raz na pięć lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, czyli kursu online.
  • Szkolenie dla pracowników inżynieryjno-technicznych, technologów, projektantów, konstruktorów maszyn i urządzeń odbywa się raz na pięć lat w formie seminarium lub kursu, również w trybie online.
  • Szkolenie dla pracodawców, kierowników, brygadzistów i pozostałej kadry zarządzającej musi zostać przeprowadzone raz na pięć lat, przy czym może mieć formę seminarium, kursu stacjonarnego lub online.

Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Wszystkie formy okresowych szkoleń – stacjonarnie, w Warszawie, a także online – przeprowadza nasza firma.

GPS BHP - Kontakt:

Telefon

(22) 29 24 998
784 042 842

Email

biuro@gpsbhp.pl

Adres centrali:

ul. Borowskiego 2 pok. 303A
03-475 Warszawa

Zobacz wszystkie oddziały GPS BHP

Nasze oddziały:

Centrala Warszawa

ul. Borowskiego 2 pok. 303A
03-475 Warszawa
tel.: (22) 29 24 998
kom.: 784 042 842

Oddział Legionowo

ul. Leśna 49
05-119 Łajski
kom.: 792 065 998

Oddział Opole

Sarnowice 36
48-385 Otmuchów
kom.: 609 646 297

Oddział Gorzów Wlkp.

ul. Sosnkowskiego 48N/8
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: (95) 766 50 23
kom.: 506 377 519

Oddział Wrocław

Iwiny ul. Św. Rity 107A
(wjazd od ul. Buforowej)
52-116 Wrocław
kom.: 609 646 297

Oddział Łódź

ul. Piotrkowska 286/35
93-034 Łódź
kom.: 784 042 842