W każdym zakładzie pracy muszą znaleźć się znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe. Prawidłowe oznakowanie budynku to cenne wskazówki dla pracowników w sytuacji pożaru czy innego zagrożenia. Podpowiadamy, gdzie i jakie znaki należy umieścić, aby zagwarantować osobom przebywającym w budynku sprawną ewakuację.

Oznakowanie budynku – podstawa prawnaTo na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku budynku, obiektu budowlanego lub terenu spoczywa obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma on wystarczającej wiedzy w tym zakresie, może powierzyć wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej pracownikom, którzy mają odpowiednie kwalifikacje (ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej).

Aby oznakowanie przeciwpożarowe budynku było prawidłowe, uwagę należy zwrócić zarówno na rozlokowanie znaków, jak i to, czy spełniają one aktualnie obowiązujące normy. Najnowsza norma PN-EN ISO 7010 pochodzi z 2012 r. Zgodne z nią znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne mają charakter międzynarodowy. Ma to ogromne znaczenie, jeżeli firma zatrudnia pracowników z różnych części świata.

Jak prawidłowo oznakować drogi ewakuacyjne?

Drogi ewakuacyjne w każdym budynku wyglądają inaczej, co ma związek z konstrukcją obiektu. Z tego względu oznakowanie dróg ewakuacyjnych za każdym razem należy rozplanować indywidualnie. Podczas planowania oznakowania uwzględnia się m.in. stopień zagrożenia, system oświetlenia oraz liczbę osób przebywających w budynku na co dzień.

Aby prawidłowo oznakować drogi ewakuacyjne, niezbędne jest umieszczenie znaków na odpowiedniej wysokości. Jeżeli zostaną one przytwierdzone do ścian, to powinny znaleźć się na wysokości od 150 do 200 cm od podłogi (znaki umieszczone wysoko) lub powyżej 200 cm w przypadku znaków zawieszonych. Natomiast nisko umieszczone znaki ewakuacyjne – w odległości nie większej niż 40 cm od podłogi. Ponieważ wszystkie znaki muszą być widoczne, powinny być montowane blisko źródeł światła.

Znaki bezpieczeństwa – jakie zastosować?

Znakami bezpieczeństwa powinny zostać oznakowane zarówno drogi ewakuacyjne, wyjścia oraz kierunki ewakuacji, jak i miejsca, w których znajdują się urządzenia przeciwpożarowe. Odpowiednie znaki należy także zastosować, jeżeli na terenie firmy są składowane materiały łatwopalne.

Podczas pożaru czy innego zagrożenia konieczny może być dostęp do przeciwpożarowych wyłączników prądu lub zaworu gazu. Lokalizacja tych elementów instalacji również powinna zostać prawidłowo oznakowana przy wykorzystaniu znaków bezpieczeństwa.

Dodatkowo w widocznych miejscach osoby przebywające w budynkach powinny znaleźć: plany ewakuacyjne, instrukcje postępowania na wypadek pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych (tablice BHP). Instrukcja musi być zwięzła i napisana przystępnym językiem. Ma być zbiorem najważniejszych zasad, do których pracownicy będą mogli się dostosować w razie zagrożenia.

gpsbp-1.10

Dodatkowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych

Tablice BHP i przeciwpożarowe są stosowane powszechnie. Właściciele firm, którym zależy na bezpieczeństwie pracowników, powinni rozważyć także zastosowanie dodatkowego oznakowania dróg ewakuacyjnych, np. pasów wykonanych z materiału fotoluminescencyjnego. Użycie pasów pozwala m.in. oznaczyć przeszkody na drodze, co może mieć ogromne znaczenie podczas ewakuacji w warunkach ograniczonej widoczności.

Kursy BHP i przeciwpożarowy

Prawidłowe oznakowanie firmy to nie wszystko. Bezpieczeństwo zarówno pracodawcy, jak i pracowników w dużej mierze zależy od ich wiedzy. Z tego względu tak ważne są kursy BHP, podczas których specjaliści poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas wykonywania codziennych obowiązków. Także kurs przeciwpożarowy to konkretna, praktyczna wiedza, którą pracownicy mogą wykorzystać w kryzysowych sytuacjach.

Kurs BHP jest obowiązkowy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Aby uczestnicy wynieśli z niego jak najwięcej, istotna jest forma przekazu. Do przeprowadzenia szkolenia BHP warto wybrać firmę zatrudniającą specjalistów, którzy wiedzą, jak zainteresować słuchaczy i w efektywny sposób przekazać im wiedzę.