Audyty bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa to weryfikacja, czy dana firma spełnia wymagania stawiane przez prawo, normy ISO lub wymagania stawiane przez klienta.

Jak wygląda audyt bezpieczeństwa?

Podczas audytu sprawdzane są posiadane przez firmę dokumenty oraz wykonywana jest kontrola obszaru firmy poprzez wizję lokalną. Następnie określane są obszary niezgodności z wymaganiami, a także obszary, które mogą poprawić bezpieczeństwo pracowników lub ochronę środowiska w firmie. Dzięki szczegółowej analizie właściciel firmy może określić plan działania w celu poprawienia niedociągnięć i stworzenia bezpieczniejszego i ekologicznego środowiska pracy. Ponadto, audyt pozwala na weryfikację przestrzegania przepisów prawnych w firmie, a co za tym idzie uniknięcia wysokich kar pieniężnych podczas przeprowadzanych kontroli państwowych.

Chciałbyś upewnić się, że stan BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska w twojej firmie spełnia wymagania polskich przepisów? Chcesz uzyskać informacje i pomoc w zakresie niezbędnych działań? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści przeprowadzą audyt i zaproponują rozsądne rozwiązania dla Twojej firmy.

Szkolenie BHP Warszawa - pełna oferta