Szkolenie z pierwszej pomocy dla Aluglass Realizacja

W dniu 5 lutego 2015 roku nasi trenerzy przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla firmy Aluglass Realizacja. Szkolenie zrealizowano według programu zgodnego z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. W szkoleniu wzięło udział 10 pracowników firmy.