Szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej w Rzeszowie

W dniu dzisiejszym zrealizowaliśmy szkolenie okresowe BHP dla 15 kierowników filii naszego klienta w województwie podkarpackim. Szkolenie zostało zrealizowane w formie samokształcenia kierowanego w połączeniu z sesją egzaminacyjną.