Systemy zarządzania ISO – czym są i co musisz o nich wiedzieć?

1

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO ma zapewnić wypełnienie ściśle określonych wymagań klientów, a jednocześnie stymulować do konsekwentnej i stałej poprawy jakości wytwarzanych wyrobów. Spełnienie założeń nakreślanych przez systemy staje się więc potwierdzeniem wysokiej jakości działalności biznesowej.
Systemy zarządzania jakością obejmują szeroki zakres działań związanych z funkcjonowaniem organizacji oraz obsługą klienta. Można więc uznać, że jest to układ skoordynowanych działań, których celem jest zapewnienie najwyższej poziomu działania samej struktury firmy, jak i wszelkich działań związanych z jej aktywnością: produkcją, promocją, obsługą czy przetwarzaniem danych. Cały proces sprowadza się do takiego zarządzania, by nie tylko wprowadzić założenia określane poprzez normy, ale i wyszukać (a w kolejnym etapie wyeliminować) potencjalne wady.

Jak otrzymać certyfikat ISO?

Podstawowe normy to:

  • ISO 9000:2005 – Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia
  • ISO 9001:2008 – Systemy zarządzania jakością. Wymagania
  • ISO 9004:2009 – Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji.

Procedura wypełnienia standardów zarządzania to projekt rozłożony nawet na kilka lat. Wiąże się często z pełnym przekształceniem modelu organizacyjnego. Wdrożenie systemu poprzedzone jest analizą aktualnego stanu zarządzania wraz z sugestiami, co można zmienić. Obejmuje to m.in. dostosowanie zasad do księgi jakości (osiągnięcie poziomu nakreślonego we wzorcach ISO)

Wypełnienie założeń umożliwia wybór jednostki certyfikującej. Warto w tym przypadku postawić na jakość. ISO, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, to placówka ONZ istniejąca od lat 50. Skupia dziś ponad 160 członków. Przedstawicieli krajowych komitetów normalizacyjnych. W przypadku naszego kraju jest to Polski Komitet Normalizacyjny. ISO jako stowarzyszenie kładzie szczególny nacisk na jakość certyfikacji. Warto więc zadbać o to, by wybrana jednostka charakteryzowała się zarówno odpowiednią pozycją, jak i renomą.

Gdzie zgłosić się, by sprawdzić standardy?

Rozwiązaniem bywa audyt wewnętrzny, który przeprowadza wyspecjalizowana firma konsultingowa. Specjaliści doradzają zastosowanie konkretnych rozwiązań do wdrożenia. Audyt przeprowadzany u klienta umożliwia szybkie wykrycie potencjalnych błędów, które mogą być wyeliminowane już na etapie sprawdzianu stanu organizacji.
Dopiero po zastosowaniu poprawek następuje podstawowy audyt, który umożliwia uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO. Co szczególnie ważne, dokumentacja przyznawana jest na trzy lata. Ma to służyć regularnej weryfikacji skuteczności poszczególnych rozwiązań. Warunkiem do przedłużenia ważności certyfikatu jest wtedy kolejny audyt o charakterze recertyfikacyjnym.

Kursy BHP Warszawa - pełna oferta

One thought on “Systemy zarządzania ISO – czym są i co musisz o nich wiedzieć?

  1. Obecnie wiele firm sprawdza, czy ich kontrahenci posiadają certyfikat ISO – ich brak może więc odbijać się na wizerunku przedsiębiorstwa. Ma to coraz większe znaczenie, szczególnie dla firm działających na runku międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

One thought on “Systemy zarządzania ISO – czym są i co musisz o nich wiedzieć?

  1. Obecnie wiele firm sprawdza, czy ich kontrahenci posiadają certyfikat ISO – ich brak może więc odbijać się na wizerunku przedsiębiorstwa. Ma to coraz większe znaczenie, szczególnie dla firm działających na runku międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *