Zarówno w domach, jak i zakładach pracy możemy mieć styczność z substancjami toksycznymi. W jaki sposób pomóc sobie lub poszkodowanemu, do którego organizmu przez układ pokarmowy lub oddechowy przedostała się trucizna? Okazuje się, że wiedza jest w tym przypadku bezcenna. To właśnie od niej i od umiejętności opanowania nerwów może zależeć zdrowie i życie osoby poszkodowanej.

Substancja toksyczna – z czym masz do czynienia?Rozwinięty przemysł chemiczny dostarcza coraz to nowszych chemikaliów. Część z tych substancji jest toksyczna. Zaburza funkcjonowanie lub prowadzi do śmierci organizmów żywych. Z toksycznymi substancjami mamy do czynienia na co dzień. Wystarczy tylko wskazać preparaty, których używamy do sprzątania mieszkań. Żrące, niebezpieczne środki mogą dostać się do naszego organizmu różnymi drogami, to jest przez układy pokarmowy i oddechowy oraz skórę.

Aby pomóc sobie lub poszkodowanemu, który np. połknął substancję toksyczną, w pierwszej kolejności należy zorientować się, o jakiej substancji mowa. Jeżeli jej ustalenie nie jest możliwe, pozostaje obserwować objawy. Pojawić mogą się m.in.: pieczenie w gardle, ślinotok, nudności, wymioty, bóle brzucha i szczypanie oczu.

Pierwsza pomoc krok po kroku

Wezwanie pomocy (ratowników, którzy będą wiedzieli, jak postępować z osobą poszkodowaną) to podstawa. W rozmowie z dyspozytorem pogotowia ratunkowego należy także podać informację o środku, który przedostał się do organizmu, o ile posiadamy taką wiedzę. Zanim jednak specjaliści dotrą pod wskazany adres, pierwsza pomoc przedmedyczna może okazać się niezwykle cenna. W pierwszej kolejności należy przede wszystkim przerwać narażenie poszkodowanego na dalsze działanie niebezpiecznej substancji. Konieczne jest też zahamowanie wchłaniania substancji do organizmu, by zminimalizować skutki jej oddziaływania.

Pierwsza pomoc w przypadku kontaktu ze środkami toksycznymi w dużej mierze zależy od tego, jak przedostały się one do organizmu. Jeżeli:

doszło do zatrucia drogą pokarmową, w większości wypadków zaleca się sprowokowanie wymiotów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której poszkodowany połknął substancję żrącą i od tego momentu upłynęło więcej niż 15 minut – w tym wypadku nie należy wywoływać wymiotów, bo mogą one przynieść więcej szkody niż pożytku. Zwracanie połkniętej substancji to ryzyko, że po raz kolejny dojdzie do poparzenia układu pokarmowego;

doszło do oparzenia chemicznego, czyli kontaktu środków drażniących z oczami lub skórą – podstawą jest jak najszybsze usunięcie szkodliwej substancji chemicznej ze skóry i przemywanie oparzonego miejsca zimną wodą. Nie jest wskazane drażnienie skóry i jej nacieranie, bo zabiegi tego rodzaju rozszerzają naczynia krwionośne i mogą powodować szybsze wchłanianie trucizny.

Czynności, jakie należy wykonać po kontakcie ze środkami toksycznymi, zależą również od stanu poszkodowanego. Podstawową kwestią jest utrzymanie lub przywrócenie podstawowych funkcji życiowych. Może się bowiem okazać, że poszkodowany jest nieprzytomny, a oddychanie ustało. W takiej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie zabiegów reanimacyjnych.

03.10.2018-gpsbp2

Kurs pierwszej pomocy – by wiedzieć jak skutecznie pomóc

Każdy z nas ma obowiązek pomóc osobie poszkodowanej. Aby udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, potrzebna jest jednak wiedza. W przeciwnym razie wykonane czynności mogą nie tylko okazać się nieskuteczne, ale nawet pogorszyć stan poszkodowanego. Nie bez znaczenia jest umiejętność opanowania nerwów, które pojawiają się w sytuacji stresowej.

General Protection and Safety organizuje kursy pomocy przedmedycznej. To, co nas wyróżnia, to fakt, że wiedza jest przekazywana przez specjalistów w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Aby uzyskać jak najlepsze efekty, szkolenie zostało odpowiednio zaplanowane i stanowi połączenie teorii z zajęciami praktycznymi. W rezultacie jest ono prawdziwą inwestycją. W razie wypadku pozwoli opanować stres i skutecznie udzielić pierwszej pomocy.