Usługi z zakresu BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska

W naszej ofercie znajdziesz kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska. Z General Protection & Safety nie musisz zatrudniać trzech firmy, które zapanują nad każdą z gałęzi bezpieczeństwa. Zajmiemy się wszystkim i zorganizujemy Twoje przedsiębiorstwo tak, by spełniało wymogi obowiązujących przepisów BHP, PPOŻ i OŚ. Warszawa i Wrocław to miasta, w których realizujemy usługi związane z bezpieczeństwem w Twoje firmie.

Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

Podstawa funkcjonowania każdej firmy. Bez spełnienia wymogów tych przepisów, przedsiębiorstwo nie może legalnie działać. W ramach usług związanych z tą dziedziną gwarantujemy:

 1. Szkolenia wstępne i okresowe BHP – szczegóły w naszej ofercie.
 2. Ocena ryzyka zawodowego – opracujemy dokumentację ORZ dla każdego stanowiska pracy – napisz do nas.
 3. Postępowanie powypadkowe – odpowiednio wypełniony protokół powypadkowy lub karta wypadku z jednej strony zapewni poszkodowanemu pracownikowi korzystanie z odpowiednich świadczeń, z drugiej udostępni pracodawcy niezbędny materiał do poprawy warunków pracy.
 4. Pomiary środowiskowe (pył, hałas, oświetlenie) – przy współpracy z certyfikowanymi laboratoriami organizujemy pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia.
 5. Instrukcje stanowiskowe – dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (głównie stosowanych w zakładzie procesów technologicznych).
 6. Audyty BHP – więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ)

Przepisy PPOŻ określają, w jaki sposób przeciwdziałać pożarom oraz jak zachowywać się, gdy już wybuchną. Przygotowane przedsiębiorstwa pod tym kątem jest niezwykle ważne, ponieważ minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa. W ramach usług związanych z tą dziedziną gwarantujemy:

 1. Szkolenia z zakresu PPOŻ – praktyczne kursy efektywnego gaszenia pożarów, o których więcej można dowiedzieć się tutaj.
 2. Tworzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów budowlanych (IBP) – opracowanych według najnowszych przepisów (z częścią graficzną i planami ewakuacyjnymi).
 3. Przeprowadzanie próbnej ewakuacji – prawo nakazuje nam przeprowadzić ją co najmniej raz na dwa lata.
 4. Wyposażenie i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów.
 5. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz punktów podręcznego sprzętu gaśniczego.
 6. Ochrona PPOŻ podczas wydarzeń – pomoc w organizacji imprez masowych (wsparcie medyczne i przeciwpożarowe).
 7. Audyty PPOŻ, więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Usługi w zakresie Ochrony Środowiska

Jeżeli Twoja firma generuje duże ilości odpadów, powinna w niej obowiązywać strategia ich utylizacji, oparta na obowiązujących przepisach OŚ. W ramach tej usługi otrzymasz:

 1. Sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska: Kart Ewidencji Odpadów, zbiorczego zestawienia wytworzonych odpadów, raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, wykazu informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, jak również wiele innych.
 2. Nadzór nad Kartami Przekazania Odpadów.
 3. Doradztwo środowiskowe.
 4. Audyty Ochrony Środowiska.

Poznaj nas!

Jeżeli zainteresowały Cię nasze usługi i szukasz firmy, która zapewni Ci organizację BHP, PPOŻ czy Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wrocławiu, skontaktuj się z nami. Prześlemy Ci nasz cennik oraz zapoznamy ze szczegółami współpracy.

Szkolenia BHP Warszawa - pełna oferta