Zapraszamy na Kurs Efektywnego Gaszenia Pożarów

Gaśnice stanowią podstawową i najbardziej powszechną ochronę przeciwpożarową i szkolenie ppoż dla pracowników uczy i pokazuje jak poprawne się tymi urządzeniami posługiwać. Dziś przyjrzymy się trzem typom gaśnic i różnicami pomiędzy ich zastosowaniem.

Rodzaje pożarów

Pożar pożarowi nierówny. W zależności od wielu różnych czynników każde zdarzenie może się od siebie różnić i wymagać od nas innego działania, by mu skutecznie przeciwdziałać. Pierwszym elementem jest wybór odpowiedniej gaśnicy, którego dokonuje się na podstawie klasy pożaru, który ma miejsce. Wyróżniamy następujące typy pożarów:

  • Pożary grupy A – pożary materiałów stałych pochodzenia organicznego,
  • Pożary grupy B – pożary cieczy palnych, w tym również materiałów
  • topiących się w procesie palenia.
  • Pożary grupy C – pożary gazów
  • Pożary grupy D – pożary metali
  • Pożary grupy F – pożary tłuszczów spożywczych

Gaśnice posiadają oznaczenia, na których zaznaczone zostały typy pożarów, do których gaszenia nadaje się dana gaśnica. Z tymi oznaczeniami warto zapoznać się zawczasu, gdyż w trakcie ewentualnego pożaru może nie być odpowiedniej chwili na szukanie oznaczeń. Warto również wiedzieć, jaki rodzaj gaśnicy znajduje się w naszym posiadaniu w domu, samochodzie czy miejscu pracy.

Proszkowa, śniegowa i CO2. Wybierz odpowiedni rodzaj gaśnic

Gaśnica proszkowa

Gaśnica proszkowa przy pomocy niepalnego gazu wyrzuca drobny proszek gaśniczy, którego zadaniem jest odcięcie tlenu od płonącej powierzchni. Proszek może być węglanowy, który nada się do pożaru typu B i C lub fosforanowy, wtedy nadaje się do gaszenia pożarów typu A, B i C. Fosforanowe gaśnice posiadają większą odporność na wilgoć i wstrząsy. Gaśnice tego typu należą do najbardziej popularnych. Są nietoksyczne i dobrze penetrują ogień, tworząc warstwę izolacyjną wokół płonącego obiektu. Posługując się gaśnicą proszkową, należy zdać sobie sprawę z tego, że zagaszenie ruchomych części mechanicznych oraz komputerów i innych elektronicznych urządzeń może się wiązać ze stałym ich uszkodzeniem.

Gaśnica  CO2

Zwane powszechnie gaśnicami śniegowymi, ten typ gaśnic wykorzystuje skroplony dwutlenek węgla, który w wyniku rozprężenia uzyskuje temperaturę -78 stopni Celsjusza i osadza się na powierzchni w postaci suchego lodu (stąd nazwa gaśnica śniegowa). Może być stosowany do urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem. Posłużenie się gaśnicą CO2 nie pozostawia śladów i można nią gasić pożary typu B i C. Nie można posługiwać się gaśnicami śniegowymi do gaszenia ludzi, gdyż niska temperatura może przyczynić się do poważnych obrażeń.

Gaśnice wodne pianowe / płynowe

Środkiem gaśniczym gaśnic wodnych jest piana gaśnicza uwalniana dzięki sprężonemu gazowi. Gaśnice te nadają się do gaszenia pożarów A i B, a wytworzona przez nie piana jest ekologiczna i łatwiejsza do sprzątnięcia niż proszek gaśniczy z gaśnic prochowych. Nie nadają się jednak one do zagaszania urządzeń elektrycznych pod napięciem, gdy woda wchodząca w skład piany przewodzi prąd. Są jednak nowoczesne rodzaje gaśnic wodnych, które są w stanie bezpiecznie gasić urządzania elektryczne do 1000 V przy zachowaniu odległości przynajmniej 1 metra.

Dowiedz się więcej na szkoleniach BHP

Gaśnice nie są jedynymi urządzeniami stworzonymi do walki z ogniem, i jak widać wymienione tutaj typy gaśnic, nie pokrywają wszystkich wymienionych typów pożarów. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu ppoż dla pracowników.