Praca na wysokości, według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej to taka, jaką wykonujemy na powierzchni znajdującej się już zaledwie 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi. Dla wielu osób, w porównaniu z pracą z ciężkimi maszynami, wysoką temperaturą etc. tego typu zajęcie wydaje się mało niebezpiecznym zadaniem. Nieuwaga i bagatelizowanie pracy na wysokości, bez wątpienia jest jednym z czynników, dla których każdego roku, jak wynika z danych publikowanych przez GUS, około 30% wypadków przy pracy w Polsce to właśnie upadki podczas pracy, w której wykorzystywana jest wysoka drabina.

Praca na drabinie – BHP?

Termin „praca na wysokości” posiada szeroką definicję, obejmującą zarówno czynności wykonywane na drabinie we wnętrzach pomieszczeń, jak i prace wykonywane na czubkach drapaczy chmur. Dziś przyjrzymy się zasadom dotyczącym pierwszej kategorii, czyli pracy na drabinie.

Nawet w przypadku tej pozornie prostej czynności, istnieje wiele zasad i regulacji bhp dotyczących wykonywania pracy na drabinie:

  • wysoka drabina musi być wyposażona w uchwyty dla rąk.
  • jeżeli praca na drabinie wykonywana jest w tej samej pozycji, może być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 30 minut.
  • drabina musi być dobrana do typu pracy na niej wykonywanej. Istnieją osobne drabiny przeznaczone do tak zwanej „pracy lekkiej”, a inne do „prac uciążliwych” i „prac ciężkich”. Posłużenie się lub dostarczenie pracownikowi niewłaściwej drabiny, może stwarzać ryzyko wystąpienia wypadku.
  • „Pozycja robocza”, czyli ta, którą pracownik przybiera w trakcie wykonywania pracy na drabinie, powinna być wykonywana przy zachowaniu trzech punktów podparcia dla nóg i rąk. Jeżeli charakter wykonywanej pracy lub inne okoliczności sprawiają, że pracownik może uchwycić się rękoma tylko przez pewien okres, konieczne jest zastosowanie innych środków ostrożności, które mają zapobiec upadkowi.

Drabina – najczęstsze błędy w jej wykorzystywaniu

Praktyki, które często doprowadzą do wypadków w trakcie użytkowania drabiny, mogą same w sobie zawrócić w głowie. Gdy czujemy się zbyt pewni siebie, często mamy tendencje do podejmowania działań, z których trudno nam się wytłumaczyć. Oto najczęstsze, nieprzepisowe zachowania, które bezpośrednio przyczyniają się do wypadków podczas pracy na drabinie:

  • Zsuwanie się po drabinie, zamiast schodzenie po stopniach
  • Przesuwanie drabiny w trakcie stania na jej szczeblach lub stopniach poprzez podskakiwanie i szarpanie jej na boki
  • Wykorzystywanie pierwszego szczebla drabiny do mocowania drabiny w miejscu
  • Ustawianie drabiny na niestabilnym / prowizorycznym podłożu
  • Wnoszenie ciężkich materiałów w obu rękach podczas wchodzenia na drabinę
  • Niewłaściwe i śliskie obuwie

Wysokie drabiny – zachowaj ostrożność i poznaj BHP

Nawet w przypadku prac domowych na drabinie warto poznać podstawowe zasady BHP. Jednak gdy chodzi o pracę na wysokości, bez względu na rodzaj pracy na wysokościach, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru pracownikom, oraz dokładnego poinstruowania ich na ten temat. Dobrym sposobem na zapewnienie odpowiedniej wiedzy w tym zakresie jest szkolenie bhp dla pracowników.