Kurs Efektywnego Gaszenia Pożarów

W dniu 28.08.2014r przeprowadziliśmy Kurs Efektywnego Gaszenia Pożarów w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie. W szkoleniu wzięło udział ponad 70 członków kadry dydaktycznej i pracowników Szkoły.